top of page


WASHINGTON CERRAHİ EL KİTABI

ÇEVİRİ EDİTÖRLERİ: Süha Aydın, Tamer Akça ve arkadaşları
Adana Nobel Tıp Kitabevi, Mersin 2002

 

Günümüzde Tıp alanında, çığ gibi artan geniş bir arşiv olmasına rağmen, bu arşivin ana dili İngilizcedir. Bu nedenle; tıp alanında literatür takip etmek için, iyi derece İngilizce bilmek zorunu hale gelmiştir. Ancak Türkçemizle yazılan geniş bir arşiv oluşturmak da önemlidir. 

 

Tıp alanında Türkçenin doğru ve etkin kullanımı gerçekten güçtür. Özenli ve sistemli bir çalışma gerektirir.Uzmanlar, insanın ancak ana dilinde açık ve düşünebileceğini bildirmektedirler. Düşüncede, açık ve net olmazsa, anlatımda açıklık kazanamaz. 

Her eğitim ve öğretim alanında olduğu gibi, Tıp eğitimin de de bu kural geçerlidir. Yabancı sözcüklerle, yabancı terimlerle istila edilmiş bir dilde yapılan tıp eğitimi, eksik ve karmaşık olacaktır. Dil, düşüncenin hem yapıtaşı, hem aracıdır. Bu nedenle; elimizdeki kitabı, Türkçe'ye çevirmek istedik. Bu çeviri, içerdiği konular nedeni ile güncel ve yoğun bilgiler içermektedir. Yeni kurulan bir fakültede, kısa süre içerİsinde dilimize kazandırılan bu eser önemli bir boşluğu dolduracaktır.

İÇİNDEKİLER

1. Hastaların Genel Bakımı 2. Nutrisyon 3. Yaşam Desteği 4. Sıvı, Elektrolit ve Asit Baz Bozuklukları 5. Hemostaz ve Transfüzyon Tedavisi 6. Anestezi 7. Peroperatuvar Bakım 8. Cerrahi Tüp ve Drenlerin Bakımı 9. Yara İyileşmesi ve Bakımı 10. Kritik Hasta Bakımı 11. Akut Karın Hastalıklarının Değerlendirilmesi 12. Özofagus 13. Mide 14. İnce Barsak 15. Appendiks ve Hastalıkları 16. Kolon Rektum ve Anus 17. Pankreas 18. Karaciğer ve Safra Yolları Hastalıkları 19. Dalak 20. Laparoskopik Cerrahi 21. Gastroenterolojide Özel Problemler 22. Tıkayıcı Arter Hastalıkları 23. Anevrizmal Arter Hastalıkları 24. Venöz Hastalıklar ve Lenfödem 25. Damar Yolu 26. Endokrin Cerrahisi 27. Travma 28. Transplantasyon 29. Yanıklar 30. Yumuşak Doku ve Deri Tümörleri 31. Fıtıklar 32. Meme Cerrahisi 33. Baş ve Boyun Cerrahisi 34. Plastik ve El Cerrahisi 35. Kalp Cerrahisi 36. Genel Toraks Cerrahisi 37. Pediatrik Cerrahi 38. Nöroşirurjik Aciller 39. Kas ve İskelet Travmaları 40. Ürolojik Cerrahi 41. Obstetrik ve Jinekolojik Cerrahi 42. Sık Cerrahi Problemler 43. Sık Kullanılan Formüller

bottom of page