top of page
tiroid kanseri


Tiroid papiller kanseri

Tiroid papiller kanser nedir? Kimlerde görülür? 

Tiroid papiller kanser, iyotun yeterli olduğu bölgelerdeki tüm tiroid kanserlerinin %80'ini oluşturur.

Çocuklarda ve radyasyona maruz kalan kişilerde daha çok ortaya çıkar.

Kadınlarda erkeklere oranlar iki kat daha fazladır.​Ortalama 30-40 yaşlarında daha sık görülür.​Papiller kanser, tiroidin sonuçları en iyi olan kanseridir.

​Büyük çoğunlukla uygun tedavi ile hastalar normal yaşamlarını sürdürürler.

​Tiroid papiller kanserin tanısı nasıl konur? 

Tiroid papiller kanser tanısı, tiroiddeki kitleye veya lenf bezine yapılan ince iğne biyopsisi ile konur.

Daha sonra boyun lenf bezlerinin durumunu anlamak için boyun ultrasonografisi ve bazen de boyun tomografisi yapılır.

​Tiroid papiller kanseri nasıl tedavi edilir? 

Papiller tiroid kanserinin öncelikli tedavisi ameliyattır.

Eğer ince iğne biyopsisi ile papiller kanser şüphesi saptanırsa, şüpheli tiroid lobu (lobektomi) ve iki lob arasındaki doku (istmusektomi) ameliyatla çıkartılır. Alınan lobun patoloji raporunda kanser tanısı konursa diğer lob da ameliyatla çıkartılır.

Eğer ince iğne biyopsisi ile kesin kanser tanısı konmuşsa tiroid bezi tamamen çıkartılır (total tiroidektomi).

Ameliyattan önce yapılan boyun ultrasonografisinde veya ameliyatta şüpheli lenf bezleri saptanırsa boynun o tarafındaki lenf bezleri de aynı ameliyatta çıkartılır.

Ameliyattan sonra hastaya tiroid hormon takviyesi yapılır.

Gerekiyorsa atom (RAİ) tedavisi verilir ve nüks açısından sıkı takibe alınır.

tiroid kanseri


Tiroid folliküler kanseri

Folliküler tiroid kanseri nedir? 

Folliküler kanserler tiroid kanserlerinin %10'unu oluşturur.

İyot eksikliği olan bölgelerde daha sık görülür.

Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülür. Ortalama 50 yaşlarında ortaya çıkar.

Hastanın 50 yaşın üstünde olması,

Tümör boyutunun 4 cm.den büyük olması,

Daha yüksek tümör derecesi,

Belirgin damar tutulumu,

Kanserin tiroidin dışına taşmış olması veya

Tanı anında uzak metastazların olması folliküler kanserin gidişatının daha tehlikeli olduğunu gösterir.

​Tiroid folliküler kanserin belirtileri nelerdir? 

Folliküler kanserler genellikle soliter tiroid nodülleri olarak ortaya çıkar.

Bazen hızlı boyut artışı ve uzun süredir devam eden guatr öyküsü vardır.

Nodül içine kanama olmadıkça ağrı nadirdir.

Papiller kanserlerin aksine, boyun lenf bezine yayılma riski nadirdir.

Nadiren tiroid fonksiyonları artmış olarak görülebilir.

Yaşlı erkeklerde büyük folliküler tümörlerin (>4 cm) kanser olma olasılığı daha yüksektir.
Tiroid folliküler kanserin tanısı nasıl konur? 

Teknik nedenlerle ince iğne biyopsisi ile folliküler kanser tanısı koymak mümkün değildir.

Bu yüzden iyi huylu folliküler tümörleri kanserden ayırt etmek için genetik incelemelere ihtiyaç vardır.

Bu genetik incelemelerin çoğu, ince iğne biyopsisi sırasında elde edilen doku kullanılarak yapılabilir.

Tiroid folliküler kanser nasıl tedavi edilir? 

İnce iğne biyopsisi ile folliküler lezyon tanısı konan hastalarda sadece şüpheli nodülün olduğu tiroid lobu (tek taraflı lobektomi) çıkartılmalıdır. Çünkü bu hastaların aslında en az %70 ila %80'i iyi huylu adenomlara sahiptir.

Kanser riskinin daha yüksek olması nedeniyle (%50) 4 cm'den büyük folliküler lezyonu olan yaşlı hastalarda, ince iğne biyopsisinde atipik hücreler görülmesi durumunda, radyasyona maruz kalan hastalarda ve ailesinde tiroid kanseri öyküsü olanlarda tiroid dokusunun tamamı alınır (total tiroidektomi).

İnce iğne biyopsisinde tiroid kanseri saptanması durumunda da tiroid dokusunun tamamı alınır (total tiroidektomi). Tek taraflı ameliyattan sonra kanser tanısı kesinleşirse geri kalan tiroid lobunun da çıkartılması (tamamlayıcı lobektomi) uygun olur.

Gerekmedikçe boyun lenf bezleri çıkartılmaz.

Bazı durumlar dışında atom (RAİ) tedavisine ihtiyaç yoktur.

Tiroid dokusunun tamamının çıkartıldığı durumlarda hastaya ömür boyu tiroid hormonu takviyesi verilir.

tiroid kanseri


Tiroid hürthle hücreli kanseri

Hürthle hücreli tiroid kanseri nedir? 

Hürthle hücreli kanserler, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %3'ünü oluşturur.

Teknik nedenlerle İİAB ile teşhis edilemez.

Diğer tiroid kanserlerine göre biraz daha kötü gidişli bir kanser türüdür.​

Hürthle hücreli tiroid kanseri nasıl tedavi edilir? 

Eğer Hürtle hücreli kanser tanısı kesin ise bütün tiroid dokusu çıkartılır (total tiroidektomi).

Tanı kesin olarak konamıyorsa ancak şüphe varsa öncelikle şüpheli tiroid lobu çıkartılır (tek taraflı lobektomi ve istmusektomi). Daha sonra çıkan sonuca göre geri kalan tiroid lobu da çıkartılır (tamamlayıcı lobektomi). Bu hastalarda ayrıca tiroid dokusunun olduğu bölgedeki lenf bezleri de çıkartılır (santral lenf bezi diseksiyonu).

Eğer boyundaki lenf bezlerinde muayene veya ultrasonograf ile şüpheli lenf bezleri saptanırsa onlar da çıkartılmalıdır (boyun diseksiyonu).

Ameliyattan sonra etkinliği tam olarak kanıtlanmamasına rağmen atom (RAİ) tedavisi uygulanabilir.

Ayrıca tiroid hormonlarının da ilaç olarak verilmesi gerekir.

tiroid kanseri


Tiroid medüller kanseri

Tiroid medüller kanserinin belirtileri nelerdir? 

Medüller tiroid kanseri, tiroid kanserlerinin yaklaşık %5'ini oluşturur.

Kadınlarda erkeklere oranla biraz daha fazla görülür. Ortalama 50-60 yaş civarında daha çok ortaya çıkar.

Bazı durumlarda ailesel bir takım hastalıkların bir unsuru olarak da ortaya çıkabilir.

Hastalar sıklıkla boyunda kitle ile başvururlar. Boyunda ele gelen lenf bezleri olabilir.

Ağrı, yutma güçlüğü, nefes darlığı ve ses kısıklığı görülebilir.

Kan yoluyla akciğer, karaciğer ve kemiğe yayılabilirler. Bu nedenle bu doku ve organlara bağlı şikâyetler ortaya çıkabilir.

Tiroid medüller kanserinin tanısı nasıl konur? 

Tiroid medüller kanserinin tanısı laboratuvar tetkikleri ve ince iğne biyopsisi ile konur.

Ayrıca boyun ultrasonografisi ile tümörün ve boyun lenf bezlerinin durumu saptanır.

Tiroid medüller kanserin nasıl tedavi edilir? 

Tiroid medüller kanserinin tedavisi ameliyatla tiroid dokusunun tamamının alınması (total tiroidektomi) ve o bölgedeki lenf bezlerinin çıkartılması (santral lenf bezi diseksiyonu) ile yapılır.

Ayrıca eğer boyunda şüpheli lenf bezleri varsa onlar da çıkartılır (boyun diseksiyonu).

bottom of page