top of page
guatr ameliyatı komplikasyonları


Sinir yaralanmaları

Nadir olarak ses tellerini hareket ettiren sinirler (üst ve alt larinks sinirleri) yaralanabilir veya kesilebilir.

Bu durumda yaralanmanın ciddiyetine bağlı olarak hafiften ağıra doğru;

Ses kısıklığı,

Ses kalitesinde bozulma,

Ses yorulması,

Tiz sesleri çıkaramama ve kaba ses tonu,

Nefes darlığı,

Yutma güçlüğü ve

Yenilen gıdaların nefes borusuna kaçması (aspirasyon) gibi sorunlar olabilir.

Özellikle her iki tarafta sinirlerin yaralanması ile hiç nefes alamama nedeniyle hastanın boğazından açılacak özel bir boru ile nefes alması (trakeostomi) sağlanmak zorunda kalınabilir.

Bu şikâyetler ortalama 1 seneye kadar uzayabilir ve bu süreç içinde azalarak kaybolabilir ki bu durumda “geçici” olarak kabul edilir.

Ancak 1 seneyi geçmesine rağmen devam eden sorunlar “kalıcı” olarak kabul edilir.

guatr ameliyatı


Hipoparatiroidi

Nadir olarak tiroid dokusunun hemen yanında ve toplam dört tane olması beklenen paratiroid adlı dokularının zedelenme veya tamamen çıkartılması sonrasında (özellikle parmak uçlarında) kısa süreli uyuşmalar, karıncalanmalar, anksiyete, depresyon ve dikkat eksikliği gelişebilir.

Ortaya çıkabilecek kasılmalar bazen hayatı tehdit edici olabilir.

Uzun vadede kemik erimesi şikâyetleri ortaya çıkabilir.

guatr ameliyatı


Hipotiroidi

Aslında bir komplikasyon değil, ameliyatın doğal bir sonucu olarak kabul edilebilir.

Ameliyat sonrasında tiroit hormonlarının yokluğuna bağlı yetmezlik (hipotiroidizm) görülebilir.

Buna bağlı olarak geçici süre; yorgunluk, kilo alımı, soğuğa tahammülsüzlük, kabızlık ve kadınlarda adet düzensizlikleri görülebilir.

Cilt kuru ve pürüzlü bir hal alabilir. Saçlar dökülebilir, kuru ve kırılgan olabilir.

Dikkat dağınıklığı, cinsel isteksizlik ve doğurganlıkta azalma söz konusu olabilir.

Nadir de olsa uzun süren eksiklik durumunda kalp ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

Tüm bu yan etkilerden korunmak için ameliyattan sonra hastalara tirodi hormonu (T4) verilir.

guatr ameliyatı komplikasyonları


Organ ve damar yaralanmaları

Nadir olarak nefes borusu (trakea), yemek borusu (özofagus) veya tiroidin hemen yanındaki büyük damarlar (karotis arteri, juguler ven) yaralanabilir.

guatr ameliyatı


Genel komplikasyonlar

Her türlü ameliyatta görülebilen;

Kanama,

Enfeksiyon,

Akciğer dokusunda kısmi kapanma (atelektazi),

Göğüs boşluğunda hava birikmesi (pnömotoraks),

Boyun derisinde kısmi kayıp (nekroz),

Kötü yara iyileşmesine bağlı olarak yara izinin belirginleşmesi ve

Ameliyat yerinde kan veya sıvı birikmesi gibi istenmeyen durumlar guatr ameliyatlarından sonra da görülebilir.

bottom of page