top of page


ETİK VE FELSEFE
Konuk: Taşkıner Ketenci


CERRAHIN NİTELİKLERİ
Konuk: İskender Sayek


TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ
Konuk: Hafize Öztürk Türkmen


HAYVANLAR ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Konuk: Tamay Başağaç Gül


İNSAN ÜZERİNDE YAPILAN TIBBİ DENEYLER
Konuk: Nesrin Çobanoğlu


KANSER VE ETİK
Konuk: Nesrin Çobanoğlu


ÖTANAZİ
Konuk: Hafize Öztürk Türkmen


TIP ETİĞİ İLKELERİ VE İLKECİLİK
Konuk: Serap Şahinoğlu


TIP HUKUKU VE MALPRAKTİS
Konuk: Ali Rıza Tümer


TIPTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETİĞİ
Konuk: Berna Arda


ÜREME ETİĞİ
Konuk: Serap Şahinoğlu


BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ
Konuk: Berna Arda


AYDINLATILMIŞ ONAM
Konuk: Hanzade Doğan, Gamze Nesipoğlu


ETİK KURULLAR
Konuk: Yasemin Yalım


İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI
Konuk: Nüket Örnek Büken

bottom of page