top of page
Prof. Dr. Tamer Akça İzmir Meme ve Endokrin Cerrahisi


Sekonder Hiperparatiroidi (SHPT) Nedir?

Sekonder hiperparatiroidi genellikle kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda ortaya çıkan bir paratiroid fonksiyon bozukluğudur.​

Ancak yetersiz kalsiyum veya vitamin D alımı veya bağırsaktan yetersiz kalsiyum emilimi olanlarda da ortaya çıkabilir.

Kronik böbrek yetmezliğinde hastalarda genellikle kalsiyum normal ya da düşüktür.

Prof. Dr. Tamer Akça İzmir Meme ve Endokrin Cerrahisi


Sekonder Hiperparatiroidi (SHPT) Nasıl Tedavi Edilir?

Kalsiyum destek ilaçlarının geliştirilmesinden beri paratiroid ameliyatına ihtiyaçta azalma olmuştur.​

Paratiroid ameliyatları genellikle laboratuvar değerlerinde 5 yıllık bir düzelme sağlayabilmektedir.​

Ayrıca kemik yoğunluğunu, kırık riskini, kalsinozu, hemoglobin düzeylerini ve hatta uzun süreli sağkalım oranlarını iyileştirdiği görülmüştür.​

Paratiroide yönelik ameliyatların (paratiroidektomi) hangi durumlarda yapılacağı konusunda tam bir fikir birliği yoktur. ​

Yine de geleneksel olarak;

Kemik ağrısı,

Kaşıntı,

Kalsiyum-fosfat ürününün 70’in üzerinde olması,

Parathormon seviyeleri çok yükselmiş iken kan kalsiyum seviyeleri 11 mg/dL’nin üzerinde olması,

Kalsifilaksi,

İlerleyici böbrek kaynaklı kemik sorunları olması,

Yoğun ilaç tedavisine rağmen yumuşak dokularda kalsiyum birikmesi söz konusu olduğunda ameliyat önerilmektedir.

bottom of page