top of page
Prof. Dr. Tamer Akça İzmir Meme ve Endokrin Cerrahisi


Yüksek riskli tiroid kanserlerinin tedavisinde RAİ'nin yeri nedir? 

Tiroidin papiller, folliküler ve Hürtle hücreli kanserlerinde RAİ tedavisi tartışmalıdır.

Güncel kılavuzlar yüksek riskli tümörlerde RAİ tedavisinin uygulanmasını önerirler.

Yüksek riskli tümörler şunlardır:

Tümörün tiroid dokusunun dışına taşması,

Ameliyatta geride tümör dokusu bırakılmış olması ve

Vücuda metastaz yapmış olması.

Prof. Dr. Tamer Akça İzmir Meme ve Endokrin Cerrahisi


Orta riskli tiroid kanserlerinin tedavisinde RAİ'nin yeri nedir?

Orta riskli tümörlerde, RAİ uygulanıp uygulanmamasına duruma göre karar verilir.

Orta riskli tümörler şunlardır:

Ameliyattan sonra tümörün tiroid dokusu dışında mikroskobik yayılımının olması,

Boyunda RAİ'ye hassas metastatik odakların bulunması,

Bazı saldırgan özellikli tümör tipleri,

Kan damarlarını tutan tümörler ve

Boyunda lenf bezlerine sıçramış tümörler.

Prof. Dr. Tamer Akça İzmir Meme ve Endokrin Cerrahisi


Düşük riskli tiroid kanserlerinin tedavisinde RAİ'nin yeri nedir?

Düşük riskli tümörlerde eğer ameliyatta geride doku bırakılmamışsa RAİ tedavisine gerek görülmez.

Düşük riskli tümörler şunlardır:

Tiroid dokusunun tamamının çıkartıldığı tümörler,

Tümörün tiroid dokusu dışına taşmadığı durumlar,

Bazı daha iyi gidişatı olan tümör tipleri,

Vücuda metastaz yapmamış tümörler.

bottom of page