top of page


BERGAMA ASKLEPIEIONU
Antik Dünyanın Anıtsal Sağlık Kurumu

YAZARLAR: Tamer Akça, İlter Uzel
Bergama Belediyesi Yayınları, Mersin 2018

 

Bu kitap bir dünya kültür mirası olan Bergama Asklepieionu’nu bütün yönleriyle tanıtmak amacıyla kaleme alınmıştır. Elbette eksikleri olacağını kabul ediyoruz. Ancak geçmişi çözümleme adına yürütülecek bu ve benzeri çalışmaların yanı sıra Bergama Asklepieionu’nu yaşayan bir tıbbi cazibe merkezi haline getirerek dünya kültürüne kazandırmak öncelikli hedef olmalıdır. Daha açık bir deyişle Bergama Asklepieionu uluslararası bir proje ile ayağa kaldırılmalı, bilimsel ve kültürel amaçlarla kullanıma hazır bir merkez haline getirilmelidir. Böyle bir merkez bünyesinde yürütülecek olan tıp tarihi ve psikoterapi çalışmaları Hekim Tanrı Asklepios’un anısına da bir tür saygı duruşu olacaktır.

İÇİNDEKİLER

 

PROLOG

Bölüm I : ÇAĞLAR BOYUNCA BERGAMA

Bölüm II : TANRIDAN HEKİME GİDEN YOL

Antik Yunan’da Hastalık ve Tedavi

Antik Yunan’da Tapınak Kültü

Heinrich Cornelius Agrippa’nın Gözünden Büyüsel Törenler ve Antik Çağda Asklepieion Kültü ile Paralellikleri

Antik Yunan ve Roma Dünyasında Düşler ve Sağaltıcı Etkileri

Antik Yunan ve Roma Döneminde Bergama’da Dinsel İnanışlar

Hekim Tanrı Asklepios Kültü

Bölüm III : GÜNÜMÜZE KALABİLMİŞ BENZERSİZ BİR SAĞLIK KURUMU: BERGAMA ASKLEPIEIONU

Antik Dünyada Asklepieionlar

Bergama Asklepieionu’nun Kuruluşu ve Kısa Tarihçesi

Bergama Asklepieion’nun Fiziksel Yapısı

Bergama Asklepieionu’nda Kabul Töreni

Bölüm IV : BERGAMA ASKLEPIEIONU’NDA TEDAVİ

Asklepieionlarda Şifa Aranan Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri

Bergama Asklepieionu’nda Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri

Bölüm V : BERGAMA ASKLEPIEIONU’NUN TANITIM ELÇİSİ: MYSIA’LI (BALIKESİR) AELIUS ARISTIDES

Bölüm VI : BERGAMA ASKLEPIEIONU’NDA TAPINAK TIBBINDAN AKILCI TIBBA DÖNÜŞÜM

Bergama Asklepieion’nundaki Buluntular Işığında Tapınak Tıbbından Akılcı Tıp Uygulamalarına Dönüşüm

Tek Tanrılı Dinlerde Mistik Tıp Uygulamaları

Bölüm VII : YAŞAYAN BİR BERGAMA ASKLEPIEIONU ÖZLEMİ ÜZERİNE

EK: BERGAMA ASKLEPIEIONU KUTSAL YASASI (LEX SACRA)

bottom of page