top of page


TÜM YÖNLERİYLE MEME KANSERİ

Editörler: Süha Aydın, Tamer Akça
Adana Nobel Kitabevi, Mersin 2011

 

44 bölümden oluşan ve meme hastalıklarının tarihçesi ile başlayan kitapta; Anatomi, Epidemiyoloji ve Etyoloji, Meme Kanseri için Risk Faktörleri, Meme Kanserlerinde Klinikler Arası İletişim, Klinik Bulgular, Ele Gelen Lezyonlara Yaklaşım, Meme Başı Akıntıları, Ele Gelmeyen Lezyonlara Yaklaşım, Görüntüleme Yöntemleri,Meme Kanserinde Nükleer Tıp Uygulamaları, Cerrahi Biyopsiler, Minimal İnvaziv Biyopsiler, Ameliyat Öncesi Lokalizasyon Yöntemleri, Meme Patolojisi, Meme Sitolojisi, Evrelendirme, Prognostik ve Prediktif Faktörler, Non İnvaziv Meme Kanserleri, İnvaziv Meme Kanserleri, Erken Evre Meme Kanserinde Tedavi Seçenekleri, Meme Koruyucu Cerrahi, Mastektomi Teknikleri, Aksiller Diseksiyon, Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi, Kemoterapi, Radyoterapi, Endokrin Tedavi, Bifosfonat Tedavisi, Trastuzumab Tedavisi, Ameliyat Sonrası Takip Programı, Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu, Lokal İleri Meme Kanseri, Metastatik Meme Kanseri, İnflamatuar Meme Kanseri, Lokal ve Uzak Nükslere Yaklaşım, Nadir Görülen Durumlar, Meme Kanserinde Perioperatif Bakım, Postoperatif Komplikasyonlar, Meme Kanserli Hastalarda Menopoz Yönetimi, Yaşlılarda Meme Kanseri, Meme Kanserinde Adli Yaklaşımlar, Meme Kanserinde Ağrı Yönetimi, Meme Kanserinde Yeni Ufuklar başlıklı bölümler bulunuyor.

 

22 ayrı eğitim kurumundan 64 yazarın katkıda bulunduğu Tüm Yönleriyle Meme Kanseri adlı kitabın temel hedef kitlesini, genel cerrahi asistanları, genel cerrahi ve meme kanseri ile ilgili tıp disiplinlerinde çalışan uzmanlar ve öğretim üyeleri oluşturuyor. Kitap, meme kanserinin tarihçesi, klinikler arası iletişim, ameliyat sonrası takip programı,meme rekonstrüksiyonları, perioperatif bakım, menopoz yönetimi, adli sorunlar, ağrı yönetimi ve meme kanseri tedavisinin geleceği başlıkları bir araya getirmesi açısından da önem taşıyor.

 

Kitabın, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik A.D. Başkanı Prof. Dr. İlter Uzel tarafından oluşturulan kapak çalışmasında, Antakya Müzesi, Daphne (Harbiye)  tarzında bir mozaik kompozisyonu yer alıyor.

bottom of page