top of page

Adrenal Hastalıkları Bilgilendirme Broşürü

Total Tiroidektomi Onam Formu

Total Paratiroidektomi Onam Formu

Tiroit Hastalıkları Bilgilendirme Broşürü

Tiroit Lobektomi Onam Formu

Paratiroidektomi Onam Formu

Paratiroit Hastalıkları Bilgilendirme Broşürü

Tamamlayıcı  Tiroidektomi Onam Formu

Adrenalektomi Onam Formu

Tedaviyi Ret Formu

Bilgilendirmeyi Ret Formu

Tıbbi Görüntüleme Onam Formu

Meme Kanseri Bilgi Broşürü

Mastektomi Taburcu Bilgi Broşürü

Mastit/Apse Bilgi Broşürü

Aksiller Diseksiyon Egzersiz Bilgi Broşürü

MRM Onam Formu

Basit Mastektomi Onam Formu

Segmenter Mastektomi Onam Formu

SLNB Onam Formu

Aksiller Diseksiyon Onam Formu

Lenf Nodu Biyopsisi Onam Formu

Mastit/Apse Drenajı Onam Formu

bottom of page