top of page

Türkiye'de meme kanseri tarama programı nasıl yapılıyor?

Dünyada bütün gelişmiş ülkeler meme kanseri tarama programları uygulamaktadırlar.

 

Her ülkenin ilgili kurumlarının aldığı karar doğrultusunda herhangi bir şikâyeti olmayan kadınlar düzenli olarak mamografik taramadan geçirilir.

 

Taramaya dâhil edilen kadınların yaş aralıkları ve tarama sıklıkları her ülkede küçük farklılıklar içerir.   

 

TC Sağlık Bakanlığı Türkiye’de meme kanseri tarama programını 40-69 yaş arasındaki kadınlara uygulamaktadır.

 

Programa göre herhangi bir şikâyeti olmasa bile 40-69 yaş arasındaki tüm kadınlar düzenli olarak mamografi taramasına davet edilmektedir.

 

Program, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri [KETEM] tarafından yürütülmektedir.

 

Ücretsiz uygulanan programda tarama mamografisinde herhangi bir sorun olmayan kadınlar iki yıl sonra kontrol mamografisi için planlamaya alınır.

 

Tarama programında herhangi bir şüpheli bulgu saptanması durumunda ileri tetkik ve gerekirse tedavi için genel cerrahlara veya bu konuda yoğunlaşmış olan meme cerrahlarına yönlendirilir.


Konu ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız...

bottom of page