top of page


MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NİN 15 YILI

EDİTÖR: Tamer Akça 
Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin 2013

 

Bu kitabın amacı, artık o günleri yaşayan hiçbir tanık kalmadığında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş ve gelişim yıllarını merak edenlere o günlere ait bilgi ve belgeleri ilk elden derli toplu sunabilmektir.

Bu kitap 15 sene önce başlayan bir rüyanın tatlı heyecanıyla yazılan bir tarihtir. O günleri yaşayarak yaratanlara bir saygı duruşudur. Elbette taraflıdır. Ancak olaylara olumlu tarafından bakmayı hedeflemektedir. Bu açıdan bakıldığında yeterli değilse bile iyi niyetlidir.

bottom of page