top of page

Meme kanserinin cerrahi tedavisi nasıl yapılır? 

Erken dönem meme kanserinin öncelikli tedavisi cerrahidir.

 

Hangi cerrahi yöntemin uygulanacağına hasta özellikleri ile diğer klinik ve patolojik değişkenleri dikkate alınarak karar verilir.

 

Hastanın yaş, aile öyküsü, menopoz durumu ve genel sağlık gibi özellikleri değerlendirilir. Bazı hastalar tanı anında BRCA gen mutasyonları için genetik teste tabi tutulabilir.

 

Bazı riskli hastalara genellikle kanser olan memenin yanı sıra karşı meme kanseri riskinin azaltılması için iki memenin alınması da tavsiye edilebilir.

 

Cerrahi için tümörün meme içindeki yeri ve meme boyutuna göre tümör boyutu değerlendirilir.

Konu ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız...

Modifiye radikal mastektomi (MRM; memenin tamamının ve koltuk altı lenf bezlerinin çıkartılması) nedir? Hangi durumlarda yapılır? 

Modifiye radikal mastektomi erken dönem meme kanseri varlığında memenin üzerindeki cilt ve meme başı ile birlikte göğüs duvarı kaslarına kadar olan dokunun tamamının alınması yöntemidir. Aynı anda koltuk altı lenf bezleri de alınır.

 
Modifiye radikal mastektomi günümüzde en sık kullanılan cerrahi yöntemdir.

 
Özellikle;

Memede birden fazla kanser odağının olması,

Meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi (ışın tedavisi) sonucu kötü kozmetik gelişmesi olasılığı,

Büyük kitlesel tümörler ve

Hastanın tercihinin bu yönde olması durumlarında yapılır.

Konu ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız...

Basit mastektomi (sadece meme dokusunun alınması) nedir? Hangi durumlarda yapılır?

Koltuk altı lenf bezlerine dokunmaksızın meme dokusunun üzerindeki cilt ve meme başı ile birlikte tamamının alınması ameliyatıdır.

 

Basit mastektomi adayları;

Kanser başlangıcı (duktal karsinoma in situ) olan hastalar,

Meme koruyucu cerrahi sonrası yineleyen tümörü olan hastalar,

Önleyici (proflaktik) mastektomi gereken hastalar ve

Ülsere ve/veya kanayan ilerlemiş tümörü (tuvalet mastektomi) olan hastalardır.

Konu ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız...

Meme koruyucu cerrahi (MKC) nedir? Hangi durumlarda yapılır? 

Meme koruyucu cerrahi sadece tümörün etrafından bir miktar sağlam meme dokusu ile birlikte çıkartılması ve koltuk altı lenf bezlerinin incelenmesi işlemidir.

 

Bu ameliyattan sonra ameliyat bölgesine ışın tedavisi (radyoterapi) yapılır.

Meme koruyucu cerrahi de memenin tamamının alınması (MRM) kadar sık uygulanır olmuştur.

Meme koruyucu cerrahi sonrasında yapılan radyoterapi uygulaması lokal nüks oranlarını %12’lere kadar geriletir. Böylece MKC'nin MRM'ye alternatif olmasını sağlamıştır.

Meme koruyucu cerrahi;

Memede yaygın kanser varlığı,

Hamilelik,

Göğüs duvarına daha önceden radyoterapi alınması,

Bazı başka hastalıkların varlığı,

Meme-tümör oransızlığı,

Hastanın MKC'yi tercih etmemesi ve

5 cm’den büyük tümör varlığı durumunda uygulanmaz.

Konu ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız...

Önleyici (proflaktik) mastektomi nedir? Hangi durumlarda yapılır? 

Önleyici (profilaktik) mastektomi; meme kanseri riski yüksek olan kadında kanser gelişmeden meme dokusunun tamamının alınmasını ifade eder.

 

Bu ameliyat prensip olarak risk azaltılması için uygulanmaktadır.

 

Beraberinde BRCA1/BRCA2 gen mutasyonları olsun olmasın meme kanseri açısından güçlü aile hikâyesi olan kadınlarda her türlü seçenek açıklandıktan sonra uygulanabilir.

 

Ailesinde veya kendisinde güçlü meme kanseri hikâyesi olan,

Lobuler karsinoma in situ veya atipik hiperplazi risk faktörleri bulunan,

Riskli genetik yapıya sahip olan veya

Geçmişte birçok kez meme biyopsisi yapılan kadınlar profilaktik mastektomi adayıdırlar.

Konu ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız...

Deri koruyucu mastektomi nedir? Hangi durumlarda yapılır? 

Deri koruyucu mastektomi, meme derisinin korunarak tüm meme dokusunun meme başı ve çevresindeki koyu renkli bölgenin birlikte çıkarılması işlemidir.

 

Basit mastektominin bir çeşidi olup mükemmel kozmetik sonuç almanın bir diğer seçeneğidir.

 

Ameliyat çıkarılan dokunun yerine meme protezi yerleştirilerek tamamlanır.

Konu ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız...

Sentinel lenf bezi biyopsisi (SLNB) nedir? Hangi durumlarda yapılır? 

Koltuk altı lenf bezlerinin durumu meme kanseri olan kadınlarda hastalığın gidişatını tayin etmede önemli bir faktördür.

Erken evre meme kanseri olup da muayenesinde koltuk altında patolojik lenf bezi saptanamayan hastalarda koltuk altı lenf bezlerinin ameliyatta incelenerek gerekiyorsa temizlenmesi günümüzde altın standart haline gelmiştir.

 

Böylece ameliyata bağlı çıkması beklenen komplikasyonların bir kısmını azaltmak mümkündür. Özellikle ameliyattan sonra gelişme olasılığı olan lenf ödem riski azaltılmış olur.

 

Böyle hastalara mavi boya ve/veya lenfosintigrafi ile SLNB yapılması, bu hastaların büyük bir kısmında koltuk altı lenf bezlerinin gereksiz yere çıkartılmasını önler. Buna bağlı istenmeyen yan etkiler ve ekonomik kayıplar azaltılmış olur.

 

Sentinel lenf bezi biyopsisinde; ameliyattan önce koltuk altına giden ilk lenf bezlerini işaretlemek için radyoaktif bir madde memeye enjekte edilir. Bu işaretleme bazen ameliyatta memeye mavi renkli bir sıvı enjekte edilerek de yapılır. Bu iki yöntem bir arada da uygulanabilir.

 

Daha sonra eğer sadece radyoaktif madde verilmişse özel bir detektör ile eğer sadece mavi boya verilmişse gözle bulunarak koltuk altına giden lenf bezlerinden örnek alınır. Eğer her ikisi de uygulanmışsa hem detektör hem de gözle lenf bezleri aranır.

 

Bulunan lenf bezleri ameliyat devam ederken kanser varlığının tespiti açısından patolojiye gönderilir. Patolojinin verdiği rapora göre eğer kanser sıçramışsa koltuk altı lenf bezleri tamamen çıkartılır. Sıçrama yoksa koltuk altı lenf bezlerine dokunulmaz.

Konu ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız...

bottom of page