top of page
Tamer Akça, Genel Cerrahi Kitabı

Yaklaşık 60 ayrı kurumdan 122 öğretim üyesinin katkılarıyla 2 cilt olarak hazırlanan Genel Cerrahi kitabı 75 ana başlık ve yaklaşık 1.000 sayfa içeriyor.

Son yıllarda eksikliği hissedilen özgün Türkçe kaynak ihtiyacına cevap veren ve kitap için çekilen yüzlerce fotoğrafın yanı sıra yine kitap için yapılan çizimlerle desteklenen “Genel Cerrahi”, öncelikle tıp fakültesi stajyerlerine yönelik olmakla birlikte, mesleğe yeni atılmış pratisyen hekimlere ve genel cerrahi uzmanlık eğitimi almakta olan asistanlara da bir başvuru kitabı olma özelliği taşıyor.

Genel cerrahi alanında Ulusal Çekirdek Eğitim Programı temel alınarak hazırlanan kitap, genel cerrahinin temel ve özel konularının yanı sıra; ameliyathane gelenekleri/kuralları, inovatif cerrahi, tıp etiği, hekimin hukuku sorumluluğu, radyoloji, nükleer tıp, patoloji, anestezi, ağrı yönetimi, güvenli cerrahi gibi cerrahi pratiğinde önemli yer tutan konulara da yer vererek yetkin bir kaynak olacak.

“Genel Cerrahi” kitabı güncel ekonomik sıkıntılar da göz önüne alınarak, basılı kitap olarak raflardaki yerini almasının yanı sıra, genel cerrahi alanında bir ilki gerçekleştirerek öğrencilerin rahatça edinebilmeleri için pdf formatında da satışa sunuldu.

 

Editörler 

Prof. Dr. Tamer Akça

Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak

Prof. Dr. Ali Uğur Emre

Tamer Akça, Genel Cerrahi Kitabı
Tamer Akça, Genel Cerrahi Kitabı
Tamer Akça, Genel Cerrahi Kitabı
Tamer Akça, Genel Cerrahi Kitabı
Tamer Akça, Genel Cerrahi Kitabı
bottom of page