top of page

Folliküler tiroid kanseri nedir? 

Folliküler kanserler tiroid kanserlerinin %10'unu oluşturur.

 

İyot eksikliği olan bölgelerde daha sık görülür.

 

Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülür. Ortalama 50 yaşlarında ortaya çıkar.

 

Hastanın 50 yaşın üstünde olması,

Tümör boyutunun 4 cm.den büyük olması,

Daha yüksek tümör derecesi,

Belirgin damar tutulumu,

Kanserin tiroidin dışına taşmış olması veya

Tanı anında uzak metastazların olması folliküler kanserin gidişatının daha tehlikeli olduğunu gösterir.

Tiroid folliküler kanserin belirtileri nelerdir? 

Folliküler kanserler genellikle soliter tiroid nodülleri olarak ortaya çıkar.

 

Bazen hızlı boyut artışı ve uzun süredir devam eden guatr öyküsü vardır.

 

Nodül içine kanama olmadıkça ağrı nadirdir.

 

Papiller kanserlerin aksine, boyun lenf bezine yayılma riski nadirdir.

 

Nadiren tiroid fonksiyonları artmış olarak görülebilir.

 

Yaşlı erkeklerde büyük folliküler tümörlerin (>4 cm) kanser olma olasılığı daha yüksektir.


Tiroid folliküler kanserin tanısı nasıl konur? 

Teknik nedenlerle ince iğne biyopsisi ile folliküler kanser tanısı koymak mümkün değildir.

 

Bu yüzden iyi huylu folliküler tümörleri kanserden ayırt etmek için genetik incelemelere ihtiyaç vardır.

 

Bu genetik incelemelerin çoğu, ince iğne biyopsisi sırasında elde edilen doku kullanılarak yapılabilir.

 

Tiroid folliküler kanser nasıl tedavi edilir? 

İnce iğne biyopsisi ile folliküler lezyon tanısı konan hastalarda sadece şüpheli nodülün olduğu tiroid lobu (tek taraflı lobektomi) çıkartılmalıdır. Çünkü bu hastaların aslında en az %70 ila %80'i iyi huylu adenomlara sahiptir.

 

Kanser riskinin daha yüksek olması nedeniyle (%50) 4 cm'den büyük folliküler lezyonu olan yaşlı hastalarda, ince iğne biyopsisinde atipik hücreler görülmesi durumunda, radyasyona maruz kalan hastalarda ve ailesinde tiroid kanseri öyküsü olanlarda tiroid dokusunun tamamı alınır (total tiroidektomi).

 

İnce iğne biyopsisinde tiroid kanseri saptanması durumunda da tiroid dokusunun tamamı alınır (total tiroidektomi).

 

Tek taraflı ameliyattan sonra kanser tanısı kesinleşirse geri kalan tiroid lobunun da çıkartılması (tamamlayıcı lobektomi) uygun olur.

 

Gerekmedikçe boyun lenf bezleri çıkartılmaz.

 

Bazı durumlar dışında atom (RAİ) tedavisine ihtiyaç yoktur.

 

Tiroid dokusunun tamamının çıkartıldığı durumlarda hastaya ömür boyu tiroid hormonu takviyesi verilir.

Konu ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız...

bottom of page